תקנון ומדיניות החזרת המוצרים 

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס באופן שווה לשני המינים.

כל המבצע פעולת רכישה באתר מתנות 4all, (להלן: "מבצע הרכישה"), מצהיר בזאת כי:

  1. הינו מעל גיל 18 בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף שהונפק בישראל ע"י חברת אשראי מוכרת הפועל כדין, והכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, המוסמך לבצע פעולות רכישה של המוצרים המוצעים באתר, הכול בכפוף לתנאי תקנון זה.
  2. קרא ומבין היטב את התקנון וכללי הרכישה המובאים להלן והחלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר מתנות פור אול.
  3. מסכים לתנאי הרכישה שלהלן וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד האתר ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
המוצרים
כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר מתנות פור אול הינם חדשים, איכותיים  ומתקבלים באריזות המקוריות* שלהם. על מוצרים אלה חלים כללי אחריות ושירות כמקובל לגבי מוצרים מאותו סוג.

* מוצרים שנדרש לגביהם מיתוג/הדפסה או פעולה אחרת לא יסופקו באריזתם המקורית. מוצרים אלו נבדקים ונשלחים לאחר בדיקת תקינות.

אתר מתנות פור אול מציע מפעם לפעם מוצרים במבצעים מיוחדים. המבצעים נמצאים בטווח זמן המפורסם באתר והמוצרים המוצעים לרכישה במבצע עומדים לרשות הגולש בתקופה שנקבעה בלבד.

מדיניות החזרת מוצרים
היה ומבצע הרכישה קיבל מוצר והחליט לבטל עיסקה** לפי תנאי החזרת המוצרים הנקובה בחוק, עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, ישיב מבצע הרכישה את המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא כל פגם מכל סוג שהוא בצירוף חשבונית מקור ויקבל החזר כספי מלא.

** נוהל החזרת מוצרים לא יחול על מוצרים שנדרשה עבורם, על ידי מבצע הרכישה, עבודת הדפסה או אחרת והוצאו לשם כך מאריזתם המקורית.

מוצר פגום, יתקבל בחזרה במעמד קבלת המוצר ולא יאוחר מ-24 שעות מזמן קבלת המוצר, לאחר תקופה של 24 שעות לא יתקבלו מוצרים פגומים.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה:

כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף שהונפק בישראל, והכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, המוסמך לבצע פעולות רכישה של המוצרים המוצעים באתר, הכול בכפוף לתנאי תקנון זה.

טואול - אתרים באינטרנט